บทความทั้งหมด

บริษัท ลิลลี่ ฟู้ดแอนซายน์ จำกัด เข้าร่วมเปิดบูทแสดงสินค้าและเปิดบูทบาร์ดอง งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ 2566

บริษัท ลิลลี่ ฟู้ดแอนซายน์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซี.พี. กัมพูชา จัดสัมนาหัวข้อ "คุณภาพน้ำและการกำจัดแมลงภายในฟาร์ม"

บริษัท ลิลลี่ ฟู้ดแอนซายน์ จำกัด ร่วมออกบูทแสดงสินค้านวัตกรรมสมุนไพรไทย ในงาน VICTAM 2024

ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา **บูทหมายเลข L020**

ณ โรงงานแก้วมังกรเภสัช ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมาตรฐaานระดับสากล ตามมาตรฐาน GMP/PICs

กลุ่มบริษัทลิลลี่ กรุ๊ป เข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการนานาชาติ ISERPD 2023 ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดโดยสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2566

บริษัท ลิลลี่ ฟู้ดแอนซายน์ จำกัด เข้าร่วมเปิดบูทแสดงสินค้าและเปิดบูทบาร์ดอง งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ 2565

กลุ่ม บริษัท ลิลลี่ กรุ๊ป เข้าร่วมกิจกรรมงาน VIV 2023 ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสินค้าสำหรับปศุสัตว์

บริษัท ลิลลี่ ฟู้ดแอนซายน์ จำกัด มีความยินดีขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า งาน VIV ASIA 2023

บริษัท ลิลลี่ ฟู้ดแอนซายน์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน 2566

ทีมผู้บริหารและพนักงานฝ่ายขาย บริษัท ลิลลี่ฟู้ดแอนซายน์ จำกัด บริษัท ไลออกซ์จำกัด เข้าร่วมรับการอบรมโดยวิทยากรภายนอกจาก BSC เรื่องการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อส่งตรวจที่ถูกต้อง

กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ร่วมกับ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรเขต 7 และบริษัทผู้ค้าเวชภัณฑ์

"หลังเว้นวรรค... เตรียมความพร้อมอย่างไร? ให้ปลอดภัยจาก ASF"

รางวัลแห่งความสำเร็จ ปีการขาย 2557 เยือนโตเกียว เที่ยวฟูจิ ดิสนีย์แลนด์ 4-9 มีนาคม 2558

ทีมขาย ลิลลี่ ฟู้ดแอนซายน์ ท่องเที่ยวเกาหลีใต้ 1-5 มีนาคม 2560

ผลิตภัณฑ์เพื่อจับสารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลยี "นาโนคอมโพสิต" ตัวแรกของประเทศไทย

บรรยากาศงานสัมนาสินค้าและศาสตร์ เพื่อความเป็นเลิศในการผลิตสัตว์ ณ ห้อง เดอะบอส โรงแรมสระบุรีอินน์ จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พศ. 2553

บรรยากาศงานสัมนาสินค้าและศาสตร์ เพื่อความเป็นเลิศในการผลิตสัตว์ ณ ห้องสายนที โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พศ. 2553

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ ไบเทค บางนา วันที่ 17 ธันวาคม พศ. 2552

กลุ่มบริษัท ลิลลี่ กรุ๊ป เข้าร่วม งานสัมนา World Veterinary Poultry Association Congress (WVPAC 2019) จัดโดย สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก ร่วมกับ The World Veterinary Poultry

กลุ่มบริษัท ลิลลี่ กรุ๊ป เข้าร่วมจัดกิจกรรมงาน VIV 2019 ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดจากผู้ผลิตและตัวแทนผู้จัดจำหน่ายระดับโลก กว่า 1,250 ราย

งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และงานสัมมนา สำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำระดับโลก ครอบคลุมธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เปรียบได้กับเครือข่ายธุรกิจในวงการปศุสัตว์ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก เพราะงานวิฟเป็นเวทีที่เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ และนักลงทุนตั้งแต่การเลี้ยงปศุสัตว์

“น้ำ....จุดเริ่มต้นที่แท้จริง ของสุขภาพสัตว์” ประโยคนี้อาจจะฟังดูเกินจริง แต่ความเป็นจริงก็คือสัตว์จะกินน้ำเป็นปริมาณถึง 2-3 เท่าของอาหารเสมอ ดังนั้นในการเลี้ยงสัตว์ถึงแม้จะมีอาหารที่ดีและการจัดฟาร์มที่เยี่ยมแล้ว แต่หากสัตว์ยังกินน้ำที่ไม่สะอาดพอก็คงหลีกไม่พ้นที่จะต้องป่วยหรือมีการเจริญเติบโตที่ด้อยลงไปอย่างแน่นอน

โรคแอฟริกัน สไวน์ ฟีเวอร์ หรือ ASF ถึงตอนนี้สำหรับคนเลี้ยงหมูคงไม่มีใครไม่รู้จักโรคนี้แล้วนะครับ ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการระบาดในประเทศไทย แต่สำหรับคนเลี้ยงหมูคงต้องมีการวางระบบการป้องกันอย่างดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได ้ เพราะโรคนี้ถือว่าเป็นภัยพิบัติใหญ่สำหรับฟาร์มสุกร หากมีการติดโรคนี้เข้าไปในฟาร์มก็ถือว่าสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลแก่ฟาร์ม

"หลังเว้นวรรค... เตรียมความพร้อมอย่างไร? ให้ปลอดภัยจาก ASF"

บริษัท ลิลลี่ ฟู้ดแอนซายน์ จำกัด ร่วมกับ สหกรณ์ไก่ไข่ จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน จัดสัมนาวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร. สุวิทย์ โชตินันท์ (คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เป็นวิทยากรภายในงาน

ไรขี้เรื้อนสุกร (Swine mange) รู้จักกันดีว่าเป็นโรคที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมากในฟาร์มสุกร ถึงแม้จะไม่ร้ายแรงถึงขั้นทำให้สุกรตายหมือนโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส แต่ก็ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางด้านศรษฐกิจในระบบการเลี้งสุกรเป็นมูลค่าไม่น้อย

การเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ โคเนื้อ หรือโคนม ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนในอดีตอีกแล้ว เมื่อมีปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามามีผลต่อการเลี้ยงในแต่ละรอบการเลี้ยง ทั้งสายพันธุ์ อาหาร การจัดการ หรือโรคระบาดต่างๆ ในปัจจุบันมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามากขึ้น ทำใหรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก ลิลลี่ ฟู้ดแอนซายน์ ก็เป็นหนึ่งทางเลือก ของผู้บริโภค จุดเด่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกค้นคว้า วิจัย และพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับของคนไทยและต่างชาติ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้